2 beyazıt 268

2 Beyazıt döneminde yaşanan olaylar nelerdir? Son Dakika Eğitim Haberleri

13 Ağustos 1502 tarihinde Venedik’in Arnavutluk’ta bulunan son üssü Dıraç’ın da Osmanlı’ya geçmesi ile Venedik’in Yunanistan gibi Arnavutluk’la da bir bağlantısı kalmadı. Fatih’in ölümü ve Şehzade Cem’le II. Bayezid arasındaki taht mücadelesi, İtalya’nın fethi projesinin bir müddet daha ele alınmamasına neden oldu. Bir sene sonra Osmanlı hâkimiyetindeki Otranto kalesi elden çıktı. 1481 Haziran’ında II. Bayezid’in ordusuyla Yenişehir ovasında yaptığı savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya’ya çekildi. Konya’da yeterince destek bulamayan Cem Sultan Tarsus’a geçti. Daha sonra da Memluk sultanından aldığı davet üzerine Kahire’ye gitti. Kahire’de büyük ilgi gören Cem Sultan orada kaldığı süre içerisinde Mekke’ye giderek hac vazifesini yerine getirdi. Bayezid kendisine padişahlıktan vazgeçmesi halinde 1 milyon akçe vermeyi teklif etti. Benzeri teklifler tekrar yapıldıysa da, bunlar da sonuç vermedi. II. Bayezid’in cülus töreni Babasının vefatını öğrenen ve devlet büyüklerinin acele başkente gelmesi hakkında gönderdikleri mektupları alan II. Bayezid maiyetinde 4 bin kişi olduğu halde Amasya’dan yola çıkıp 9 günde Üsküdar’a geldi. Ertesi gün oğlu Şehzade Korkut’tan saltanatı resmen teslim alıp 22 Mayıs 1481’de Osmanlı tahtına çıktı.

Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Cem’i padişah yapmak istiyordu. Bu olaydan sonra iktidar mücadelesi başladı. 1513 tarihli olan türbe kare planlı ve tek kubbelidir. Özgün inşa kitabesi bulunan türbe, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Türbe Şehzade Ahmed’in oğlu Şehzade Osman Çelebi için yapılmıştır. Sultan II.Bayezid 8.Osmanlı padişahıdır.

Iı. Bayezid Kimdir? Kısaca Dönemin Gelişmeleri, Hayatı Ve Ölümü

Bu sebeple Kemal Reis komutasındaki Türk donanması iki defa İspanya üzerine sefer yaptı. Bu iki sefer ne yazık ki İspanya’daki son Müslüman devleti Gırnâta’nın yıkılmasını önleyemedi . Kemal Reis’in Batı Akdeniz’e müdahale niteliğindeki seferleri; İspanya’daki Müslümanların Kuzey Afrika’ya göçünü sağladı. Kuzey Afrika’da Türk gücüne, idaresine ve adaletine büyük bir hayranlık doğmasına sebep oldu. Türk hâkimiyetinin gelecekte buralara uzanmasının ve tutunmasının temelleri atıldı. II. Beyazid Osmanlı imparatorluğunun 8. Padişahın lakabı ise, Sultan-ı Beyazıt’tır. II. Bayezid ise, 1447 yılında Dimetoka Yunanistan’da doğmuştur.

Bayezid ile Cem Sultan arasında uzun süren ve en sonunda Avrupa’nın da içine karıştığı bir taht kavgasına sahne oldu. Ancak Cem Sultan, kendisine gönderilen haberci yolda, II. Bayezid’in damadı olan Anadolu Beylerbeyi Güveği Sinan Paşa tarafından yakalanarak alıkonduğu için babasının ölüm haberini geç öğrendi. II. Bayezid, ilk seferini 1483 yılında Sırbistan üzerine yapmış ve Belgrad’ın yakınlarına kadar gelmişti. Macaristan’ı telaşlandıran bu durum karşısında barış antlaşması imzalandı. Ertesi yıl Boğdan Voyvodası’nın vergileri ödememesi üzerine çıktığı Boğdan Seferinde Tuna Nehri’nin kuzey sahili Kili önlerine kadar ilerledi. Kırım Hanı Mengli Giray’ın yardımıyla Akkerman Kalesi ele geçirildi. Avlunun ortasında, sekiz yeşil mermer sütun üzerindeki kubbeyi IV.

Bayezid İstanbul’un yeniden imarı için neler yapılması gerektiği konusunda ilgililerle bizzat toplantılarda bulundu. Toplantılar sonunda İstanbul’da yıkılan yerleri yeniden yapmak veya tamir etmek için 20 evden bir kişi ve ev başına 22’şer akçe toplandı. Bu şekilde Anadolu’dan 37 bin, Rumeli’den de 29 bin cerahor (ücretli amele) çıkarılıp 3 bin kadar mimar ve marangoz getirildi. Bunlardan başka “Yaya”lardan 8 bin, müsellemlerden de 3 bin kişi kireç yakmakla görevlendirildi. 29 Mart 1510’da başlayan imar faaliyetleri 65 günde sona erdi. Sultan II. Bayezid’in bu çabaları üzerine İstanbul kısa bir sürede adeta yeniden inşa edilmiş oldu. Bu inşaat, bütünüyle Mimar Hayreddin’in nezareti altında yapıldı. İnşaatın tamamlanmasından sonra hükümdarın emri üzerine 3 gün ve gece, fakirlere yemek dağıtıldı.

Kapının üst kemerleri, içteve dışta basık ve birbirine çok girift taşlar­la örülmüştür 6. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır. B)- Anadolu’ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya çalışıyorlardı. Safevilerin bu etkinlikleri neticesi 1511 senesinde Anadolu’da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM , babası II. Bayezıt’ın Safevi ve şii tehlikesine karşın yeteri kadar önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek sultan oldu . 3)- Cem Sultan’ın Memlükler’e sığındığı dönemde bu devletin Cem’i sultan benzeri karşılanıp, himaye etmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin hepten bozulmasına sebep olmuştur. Bayezid’in Alemşah adlı oğlu ile Kamer Sultan adlı kızının annesidir. Oğlunun sancak beyliği görev­lerinde dâima yanında bulunmuş, onu müptelâ olduğu içki­den kurtarmak için çırpınmış diye öğreniyoruz.

Böylece Osmanlılar ilk defa Adana’yı işgal etmiş oldular. Karagöz Mehmet Paşa güneye yönelerek Tarsus’u da aldı. Akdeniz sahiline kadar inince Çukurova’nın da Osmanlı hâkimiyetine geçtiği sanıldı. Zaten burası Memlüklüler’in kendilerine ait topraklar değildi. Onların idaresindeki Ramazanoğulları Beyliği’ne bağlıydı.

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları

İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir. “Kabahatler Kanunu Kapsamında KVKK’daki İdari Yaptırımlar” ile “Veri Sorumlularının … Karaman sorunu kesin bir biçimde çözümlendi. Boğdan ve Hersek üzerinde tam denetim kuruldu. Bayezid in gevşek ve pasif yönetimi Şah İsmail’in Doğu Anadolu’da taraftar toplamasını kolaylaştırdı. Fatih zamanında, Hicaz su yolları yüzünden Osmanlı Memlük ilişkileri bozulmuştu. İnebahtı’nın alınması ile Adriyatik Denizi’nde önemli bir üs elde edilmiş oldu. Tarihte ilk defa ateşli silahlarla savaşan yeniçeriler yine de bir üstünlük gösteremedi.

{

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE TAMAMEN SON VERİLMESİ

|}

Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Şehzade Bayezid 2013 yapımı Da Vinci’s Demons dizisinde Akın Gazi tarafından canlandırılmıştır. Şehzade Bayezid 2013 yapımı Fatih dizisinde Salih Bademci tarafından canlandırılmıştır. Şehzade Bayezid 2012 yapımı Fetih 1453 sinema filminde Yiğitcan Elmalı tarafından canlandırılmıştır. Gülruh Hatun – Abdülhay’ın kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer Sultan’ın annesi. Şirin Hatun – Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah ile Ayn-i Şah Sultan’ın annesi. 1490’da Kayseri’yi kuşatan ve Karaman’a kadar Osmanlı toprakları içinde ilerleyen Özbek Bey’in üzerine yine Hersekzade Ahmet Paşa gönderildi. Kayseri yakınlarında Osmanlı Ordusu’nu bir kere daha yenen Özbek Bey, Ahmet Paşa’yı yine esir alarak Kahire’ye gönderdi.